Голомт цогцолбор сургуулийн СӨУЗ-ын Amity багын Аюулгүй Налайх видео контент уралдааны бүтээл.…