“Боловсролын чанарын шинэчлэл төсөл”-ийн санхүүжилтээр үндэсний хэмжээнд туршин хэрэгжүүлсэн “Тоглонгоо суралцъя” үйл ажиллагаа Нийслэлийн ерөнхий болоовсролын Эрдмийн Оргил цогцолбор сургуульд амжилттай хэрэгжиж, үр дүн-ахицаа тооцон ажиллалаа. “Тоглоомын дугуйлан”-д чөлөөт цагаараа хамрагдсан суралцагчдын сурах идэвх оролцоо нэмэгдэж, өөртөө итгэлтэй болж, хамтран ажиллах, найздаа туслах чадварт суралцаж, ахиц амжилттайгаар зорилгоо биелүүлж чадлаа. Энэхүү үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд сэтгэлтэй, зүтгэлтэй, хичээнгүй, хариуцлагатай, тооцоо судалгаатай ажиллаж чадсан багш нартаа талархал илэрхийлье.Мөн хүүхдийнхээ хөгжил, төлөвшилд анхаарч сургуулийн үйл ажиллагааг үргэлж дэмжиж байдаг эцэг эх, асран хамгаалагч нартаа баярлалаа.