Голомт цогцолборын бага сургуулийн 1-р улиралд хийсэн бүтээлч ажлын тайланг толилуулж байна.