Нийслэлийн Засаг даргын 218 дугаар захирамжийн дагуу бүх хүүхдийг цэцэрлэгт хамруулах болсонтой холбогдуулан 3-р хорооны Ахмадын өргөөнд салбар бүлэг байгуулж, цэцэрлэгийн стандартад нийцүүлэн тохижуулж, ая тухтай тохилог орчин бүрдүүлсэн. Уг салбар бүлэгт 40 хүүхэд суралцаж байна.