Налайх дүүргийн 152 дугаар цэцэрлэгт үйлчлэгч сонгон шалгаруулж авна.