Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Голомт цогцолбор сургууль бүх нийтийн цэвэрлэгээнд 1-р сарын 07-нд болон 1-р сарын 13-нд 2 удаа “Ердөө 90 минут” аян, Налайх дүүргийн Засаг даргын 2022 оны А/354 захирамжийн дагуу хуваарьт цэвэрлэх талбай болох 7-р хорооны Бадралын 17, 18-р гудамжинд бүх багш ажилчид оролцлоо.